Ochrana vjazdov  


 
 

 
Výhody:

 • 10 rokov predĺžená záruka na vykurovacie káble Line™T30.

 • Predchádzame úrazom a haváriám. Vjazdy, chodníky a schody sú bez poľadovice a snehu.
 • Nízke prevádzkové náklady zabezpečuje presný termostat. Chráni len vtedy, keď je to potrebné.
 • Fungujete bez manuálnej práce.

 • Komplexný systém od jednej spoločnosti.

  Automatická regulácia pre ochranu plôch

  Automatickú prevádzku zabezpečuje komfortná, programovacia jednotka s teplotným a vlhkostným snímačom. Systém sa zapne až vtedy, keď teplota chránenej plochy dosiahne kritickú mrznúcu teplotu a je zaznamenaná vlhkosť. Inakšie to príroda roztopí sama bezplatne.

  Pre návrh celého systému a výpočet ročnej spotreby kontaktujte najbližšieho špecialistu.

 •  
  Základné technické dáta

  Pretože každá chránená plocha je originálna, vykurovací kábel alebo vykurovacia rohož sa vyberá presne podľa návrhu.

  Na základe výskumu inštalujte 300 W/m2.

  Zmerajte si chránenú plochu a vyberte si z prospektu vhodnú dĺžku kábla. Väčšiu plochu zložíte ako skladačku Lego z viacerých káblov.

  Ďalšia možnosť je použiť inteligentné - samoregulačné vykurovacie káble alebo vykurovacie rohože s výkonom 300 W/m2.

  Na uchytenie vykurovacích káblov na plochu sa používajú montážne pásy pre rýchlu montáž.

   
  Prospekt - Bezpečné Plochy, ochrana odkvapov a potrubí ...
   

   
  Inštalačný návod Bezpečné plochy, vyhlásenie o zhode ...

  Technický list Line™T30 pre ochranu plôch a odkvapov...