Skydd av uppfarter warm floor™

warm-floor-entrance-1200.jpg

Ladda ner dokument:

Systemet övervakar säkerheten i utomhusområden 24 timmar om dygnet. Redan med de första snöflingorna inser systemet faran och börjar att skydda utomhusområdet.

Fördelar med skyddssystemet för uppfarter:

 • 10 år förlängd garanti på värmekablar Line™T30.
 • Vi förebygger olyckor och haverier. Uppfarter, gångvägar och trappor är fria från is och snö.
 • Låga driftskostnader säkerställs av noggrann termostat.
 • Skyddar endast vid behov.
 • Fungerar utan manuellt arbete.
 • Omfattande system från ett företag.

Grundläggande tekniska data

 • Eftersom varje skyddat område är original väljs värmekabeln eller golvvärmemattan exakt enligt designen.
 • Baserat på granskning installera 300 W/m².
 • Mät det skyddade området och välj lämplig kabellängd från broschyren. Ett större område sätter man ihop från flera kablar som när man bygger Lego.
 • Andra alternativ för att använda smarta självreglerande värmekablar.
 • Använd monteringstejp för att snabbt fästa värmekablarna på ytan.

Automatisk reglering för skydd av ytor

 • Automatisk drift tillhandahålls av en bekväm programmeringsenhet med temperatur- och fuktighetsgivare. Systemet slås på när temperaturen i det skyddade området når den kritiska frystemperaturen och fuktighet registreras.
 • Andra gånger tar naturen själv hand om det och snö och is smälter kostnadsfritt.
 • Vänligen kontakta din närmaste warm floor™ specialist för design av hela systemet och beräkning av årskonsumtion.

Välj en av våra smarta termostater för utomhusbruk: